Lai Châu: Tập trung phát triển thị trường khách du lịch nội địa

13:52, 11/01/2017
|

(VnMedia)- Theo Nghị quyết phát triển du lịch Lai Châu giai đoạn 2016-2020, địa phương này sẽ tập trung phát triển thị trường khách du lịch nội địa như: Hà Nội, Đà Nẵng, thành phố Hồ Chí Minh, các tỉnh đồng bằng Trung du và miền núi Bắc Bộ...

Bên cạnh đó, địa phương này cũng sẽ tập trung phát triển thị trường khách quốc tế đến từ Trung Quốc, Châu Âu, các nước Asean, Đông Bắc Á…

Đây là một trong những nội dung quan trọng về phát triển du lịch Lai Châu giai đoạn 2016-2020 theo Nghị quyết số 68/2016/NQ-HĐND.

Danh thắng quốc gia đèo Hoàng Liên Sơn- Lai Châu.
Danh thắng quốc gia đèo Hoàng Liên Sơn- Lai Châu. Ảnh: Internet.

Theo đó, đến năm 2020, nghị quyết kỳ vọng du lịch Lai Châu trở thành ngành kinh tế có vị trí quan trọng trong cơ cấu khối dịch vụ. Chỉ tiêu tốc độ tăng trưởng khách du lịch bình quân giai đoạn 2016 – 2020: 12% - 13%/ năm (trong đó, khách quốc tế: 12,3%/ năm); Năm 2020: có 110 cơ sở lưu trú du lịch với khoảng 2.200 phòng ; có 5.500 lao động (trong đó, có 1.500 lao động trực tiếp và 4.000 lao động gián tiếp); tổng thu từ khách du lịch phấn đấu đạt 632 tỷ đồng.

Bên cạnh nhiệm vụ tập trung phát triển thị trường khách du lịch nội địa và quốc tế, Lai Châu sẽ ưu tiên phát triển sản phẩm du lịch chủ lực gồm: Du lịch cộng đồng, du lịch sinh thái; tiếp tục đầu tư khai thác phát triển sản phẩm du lịch hiện có trên địa bàn: thành phố Lai Châu, các huyện: Phong Thổ, Tam Đường, Tân Uyên, Than Uyên, Nậm Nhùn, Sìn Hồ, Mường Tè…phát triển các dịch vụ du lịch lưu trú, khu vui chơi giải trí chất lượng cao, khôi phục, phát triển làng nghề truyền thống, cửa hàng giới thiệu sản phẩm…phát triển các tuyến du lịch nội địa, du lịch liên tuyến…Phát triển nguồn nhân lực du lịch; công tác xúc tiến, quảng bá du lịch; liên kết phát triển du lịch; quy hoạch các khu du lịch và đầu tư phát triển hạ tầng du lịch

Để thực hiện có hiệu quả nhất những nhiệm vụ trên, Lai Châu sẽ tăng cường công tác chỉ đạo, nâng cao năng lực quản lý của các cấp chính quyền về phát triển du lịch; đẩy mạnh công tác tuyên truyền, tăng cường công tác xúc tiến, quảng bá và hợp tác phát triển du lịch; tập trung củng cố, kiện toàn tổ chức bộ máy, phát triển nguồn nhân lực làm du lịch; xây dựng các cơ chế, chính sách, thu hút đầu tư phát triển du lịch; huy động nguồn lực thực hiện phát triển du lịch.

Được biết, tổng kinh phí để thực hiện phát triển du lịch trong giai đoạn này tại Lai Châu là 1.133.271 triệu đồng (trong đó: kinh phí đầu tư hạ tầng phục vụ du lịch: 1.111.611 triệu đồng; kinh phí thực hiện Nghị quyết: 31.660 triệu đồng.

Xa Giang


Ý kiến bạn đọc