Nghị định mới về sửa đổi Chứng minh nhân dân

20:39, 18/09/2013
|

(VnMedia) - Chính phủ vừa ban hành Nghị định 106/2013/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 05/1999/NĐ-CP ngày 3/2/1999 của Chính phủ về Chứng minh nhân dân (CMND) đã được sửa đổi, bổ sung bằng Nghị định 170/2007/NĐ-CP ngày 19/11/2007.

 

Theo đó, Nghị định 106/2013/NĐ-CP quy định bổ sung cụm từ "Độc lập - Tự do - Hạnh phúc" vào bên dưới cụm từ "Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam " tại mặt trước CMND.

 

Đặc biệt, Nghị định mới quy định sẽ bỏ cụm từ "họ và tên cha", "họ và tên mẹ" tại mặt sau của CMND.

 Ảnh minh họa

Nghị định mới quy định sẽ bỏ cụm từ "họ và tên cha", "họ và tên mẹ" tại mặt sau của CMND.


Về thời gian cấp mới, đổi, cấp lại CMND, Nghị định 106/2013/NĐ-CP quy định, kể từ ngày nhận đủ giấy tờ hợp lệ và làm xong thủ tục theo quy định, cơ quan Công an phải làm xong CMND cho công dân trong thời gian sớm nhất, thời gian giải quyết việc cấp CMND tại thành phố, thị xã là không quá 7 ngày làm việc đối với trường hợp cấp mới, cấp đổi, 15 ngày làm việc đối với trường hợp cấp lại; tại các huyện miền núi vùng cao, biên giới, hải đảo, thời gian giải quyết việc cấp CMND đối với tất cả các trường hợp là không quá 20 ngày làm việc; các khu vực còn lại thời gian giải quyết việc cấp CMND là không quá 15 ngày làm việc đối với tất cả các trường hợp.

 

Trước đó, theo Nghị định 05/1999/NĐ-CP, kể từ ngày nhận đủ giấy tờ hợp lệ và làm xong thủ tục theo quy định, cơ quan công an phải làm xong CMND cho công dân trong thời gian sớm nhất, tối đa không quá 15 ngày (ở thành phố, thị xã) và 30 ngày (ở địa bàn khác).

 

Cũng trong phần sửa đổi, bổ sung Khoản 2 Điều 6 Nghị định số 05 nói trên, Nghị định quy định thay cụm từ “Luật xử lý vi phạm hành chính” thay cho cụm từ “Pháp lệnh xử lý vi phạm hành chính”; thay cụm từ “cơ sở giáo dục” bằng cụm từ “cơ sở giáo dục bắt buộc; cụm từ “cơ sở giáo dục bắt buộc” thay cho cụm từ “cơ sở giáo dục”; thay cụm từ “cơ sở chữa bệnh” bằng cụm từ “cơ sở cai nghiện bắt buộc”.

 

Nghị định có hiệu lực thi hành từ ngày 2/11/2013. Đối với Chứng minh nhân dân đã được cấp theo Nghị định 170/2007/NĐ-CP ngày 19/11/2007 của Chính phủ vẫn có giá trị sử dụng đến hết thời hạn theo quy định.


Mỹ Hạnh

Ý kiến bạn đọc