Xây dựng tủ sách cung cấp tri thức tham khảo cho Đại biểu Quốc hội

19:27, 04/12/2018
|

 - Ngày 4/12 tại Hà Nội, Thư viện Quốc hội cùng Alpha Books và OmegaPlus Books tổ chức lễ ký kết thỏa thuận hợp tác xây dựng các mô hình tủ sách và cung cấp tri thức tham khảo cho Đại biểu Quốc hội cũng như các bộ phận giúp việc của Quốc hội.

Thư viện Quốc hội
Tòa nhà Quốc hội

Theo thỏa thuận hợp tác, Omega Plus phối hợp Alphabooks xây dựng và trao tặng ban đầu tủ sách gồm 30 tựa sách, với tổng số 90 cuốn đến Thư viện Quốc hội, là những cuốn sách giá trị, phù hợp với nhu cầu tham khảo của bạn đọc tại Thư viện Quốc hội. Các tựa sách tiêu biểu như Những đỉnh cao chỉ huy, Sự minh định của địa lý, Khái lược văn minh luận, Châu Á vận hành như thế nào, Hiến pháp Mỹ…

Trong thỏa thuận này, Omega Plus giữ trách nhiệm triển khai việc tặng sách thường xuyên đến các Đại biểu Quốc hội vào các kỳ họp Quốc hội cố định trong năm 2019, bao gồm việc lựa chọn đầu sách, lập danh mục, vận chuyển đến Thư viện Quốc hội.

Cùng với đó, Thư viện Quốc hội giữ trách nhiệm hợp tác, cung cấp tư liệu, cùng Omega Plus xuất bản một số ấn phẩm hướng tới Kỷ niệm 75 năm Quốc hội Việt Nam. Thư viện Quốc hội cũng sẽ phối hợp tạo điều kiện cho Alpha Books và Omega Plus tổ chức các tọa đàm ra mắt sách; hội thảo về xuất bản; hội thảo, tọa đàm mang tính nghiên cứu khác có liên quan, trưng bày sách theo chủ đề tại trụ sở của Thư viện Quốc hội.

Trên tinh thần đó, hai bên phối hợp xây dựng kế hoạch, hợp tác đồng tổ chức các hoạt động kỷ niệm, hưởng ứng Ngày Sách Việt Nam 21/4, Ngày Sách và Bản quyền Thế giới 23/4 trong năm 2019.

Hai bên kỳ vọng lễ ký kết này sẽ mở ra sự hợp tác phát triển tốt đẹp, giúp lưu trữ thêm nguồn sách giá trị tại Thư viện Quốc hội Việt Nam và góp phần giúp người dân Việt Nam tiếp cận sâu rộng hơn với tri thức nhân loại.

Xuân Hưng


Ý kiến bạn đọc