Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ: Nhiều cán bộ không hiểu rõ về hợp tác xã kiểu mới

07:01, 18/06/2017
|

(VnMedia) - “Nhiều cán bộ không hiểu rõ về HTX kiểu mới. Bản chất của mô hình là liên kết sản xuất nhưng dựa trên nền tảng là kinh tế hộ gia đình, làm gia tăng giá trị kinh tế hộ gia đình chứ không triệt tiêu vai trò của kinh tế hộ”, Phó Thủ tướng nói…

Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ
Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ

Chiều 17/6 tại tỉnh Hà Nam, Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ, Trưởng Ban Chỉ đạo sơ kết 5 năm thực hiện Luật Hợp tác xã năm 2012, chủ trì buổi sơ kết của 16 tỉnh, thành phố khu vực Đồng bằng sông Hồng và Bắc Trung Bộ.

Tham dự còn có Bộ trưởng Bộ NN&PTNT Nguyễn Xuân Cường; lãnh đạo các bộ, ngành, địa phương.Nhấn mạnh vai trò, ý nghĩa của HTX trong giai đoạn này, Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ yêu cầu các bộ, ngành và địa phương cần đẩy mạnh hơn tuyên truyền nội dung, quan điểm các quy định trong Luật HTX năm 2012 tới cán bộ, chính quyền và người dân.

“Nhiều cán bộ không hiểu rõ về HTX kiểu mới. Bản chất của mô hình là liên kết sản xuất nhưng dựa trên nền tảng là kinh tế hộ gia đình, làm gia tăng giá trị kinh tế hộ gia đình chứ không triệt tiêu vai trò của kinh tế hộ”, Phó Thủ tướng nói và đề nghị gắn tuyên truyền về HTX kiểu mới với hoạt động xây dựng nông thôn mới.

Phó Thủ tướng cho biết trong văn kiện Đại hội Đảng cấp tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương vừa qua đều nhắc đến kinh tế hợp tác và phần lớn các Thành ủy, Tỉnh ủy đều có nghị quyết chuyên đề về HTX kiểu mới. Tuy nhiên, Phó Thủ tướng chưa hài lòng khi tại hội nghị có tính chất “đại sự” như thế này mà có tới 6 địa phương không có lãnh đạo tỉnh tham dự. Phó Thủ tướng yêu cầu các địa phương tiếp tục phát triển nghị quyết Đại hội Đảng của địa phương, căn cứ nghị quyết của Chính phủ và hướng dẫn của các bộ để triển khai.

Đặc biệt, các địa phương phải quan tâm tới vai trò của quản lý Nhà nước trong kinh tế tập thể nói chung và HTX nói riêng. Các cơ quan liên quan tới phát triển HTX như kế hoạch và đầu tư, NN&PTNT, Liên minh HTX phải cùng vào cuộc phát triển HTX.

Lãnh đạo Chính phủ yêu cầu Bộ NN&PTNT đẩy nhanh tiến độ xây dựng các chính sách khuyến khích hợp tác, liên kết sản xuất, tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp, xây dựng nghị định của Chính phủ về hỗ trợ các ngành nghề ở nông thôn, nghị định giảm thiểu tổn thất sau thu hoạch.

Bộ KH&ĐT phối hợp với Văn phòng Chính phủ trình Chính phủ sửa Nghị định 193/2013/NĐ-CP về hướng dẫn thi hành Luật HTX năm 2012; tạo thuận lợi cho vay HTX, hộ nông dân trong gói 100.000 tỷ đồng cho nông nghiệp công nghệ cao; sửa đổi Nghị định 210/2013/NĐ-CP về thu hút doanh nghiệp đầu tư vào nông nghiệp.

Bộ Tài chính sớm sửa đổi Nghị định của Chính phủ về bảo hiểm nông nghiệp để hỗ trợ cho hoạt động của doanh nghiệp, HTX; rà soát, tổng kết và xử lý nợ tín dụng và nợ ngân sách của HTX để tạo điều kiện cho HTX chuyển đổi sang HTX kiểu mới và các mô hình hoạt động khác.

Đối với 16 tỉnh trong vùng, Phó Thủ tướng đề nghị nghiên cứu mô hình tổ chức dịch vụ có tính công ích như thủy nông, bảo vệ thực vật, nước sạch, môi trường nông thôn để giúp các HTX tham gia bình đẳng hơn, tốt hơn; khuyến khích các HTX làm dịch vụ đầu ra (số này hiện chỉ chiếm 9% tổng số HTX của cả nước); khuyến khích phát triển HTX thành doanh nghiệp hoặc thí điểm phát triển doanh nghiệp trong HTX theo quy định của Luật HTX năm 2012.

Lãnh đạo Chính phủ chốt thời hạn hoàn thành việc đăng ký lại HTX chưa chuyển đổi trong năm 2017. Trong năm 2018 hoàn thành giải thể các HTX ngừng hoạt động; thúc đẩy thành lập các quỹ phát triển HTX cấp tỉnh; tăng cường kiểm tra, thanh tra thị trường phân bón, vật tư, tạo điều kiện cho HTX tham gia các dự án phát triển kinh tế-xã hội trên địa bàn.

Phó Thủ tướng cho biết tháng 9 tới, Thủ tướng Chính phủ sẽ chủ trì hội nghị trực tuyến toàn quốc về sơ kết 5 năm thực hiện Luật HTX năm 2012 để đưa HTX thực sự trở thành nòng cốt phát triển của nền kinh tế.

Xuân Hưng


Ý kiến bạn đọc