Hà Nội tinh giảm gần 1.000 cán bộ chỉ sau chưa đầy 1 năm

19:56, 19/10/2016
|

(VnMedia) - Toàn Thành phố đã giảm được 26 trưởng phòng, 116 phó trưởng phòng, 151 biên chế, 704 hợp đồng có chỉ tiêu”- báo cáo của Ban Pháp chế  của HĐND Tp.Hà Nội nêu rõ...

tinh giản biên chế
Hà Nội đã tinh giảm được gần 1.000 cán bộ, công chức sau chỉ chưa đầy 1 năm - ảnh minh họa

Ban Pháp chế  của HĐND Tp. Hà Nội vừa công bố kết quả giám sát thực hiện nghị quyết về tổng biên chế hành chính, sự nghiệp năm 2016 và thực hiện chính sách tinh giản biên chế của Tp. Hà Nội.

Đánh giá của Ban Pháp chế-HĐND Tp.Hà Nội cho thấy, các đơn vị hành chính, sự nghiệp của Thành phố đã khẩn trương thực hiện công tác rà soát, sắp xếp, kiện toàn lại tổ chức bộ máy của từng cấp, ngành theo hướng tinh gọn, không chồng chéo chức năng nhiệm vụ.

Theo đó, đến hết tháng 8/2016, toàn Thành phố đã sắp xếp, kiện toàn cơ cấu tổ chức với 22 sở, trong đó đã giảm được 46 phòng, ban tại 22 sở.

Sau sắp xếp đối với các đơn vị sự nghiệp trực thuộc sở, đã giảm từ 401 đơn vị xuống còn 280 đơn vị, giảm 121 đơn vị so với trước khi triển khai việc sắp xếp lại.

Đến hết tháng 8/2016, tất cả các cơ quan, đơn vị thuộc Thành phố đều đã xây dựng xong đề án tinh giản biên chế. Thành phố đã thực hiện tinh giản được 3 đợt và đảm bảo chế độ đúng theo quy định. Cụ thể, Toàn thành phố đã giảm được 26 trưởng phòng, 116 phó trưởng phòng, 151 biên chế, 704 hợp đồng có chỉ tiêu”- báo cáo nêu rõ.

Mặc dù vậy, giám sát của Ban Pháp chế HĐND Tp.Hà Nội cũng nêu lên một thực vấn đề tồn tại, đó là việc bố trí, quản lý, sử dụng biên chế ở một số đơn vị còn chưa hợp lý, còn tình trạng sử dụng biên chế công chức thấp hơn chỉ tiêu được giao nhưng vẫn ký hợp đồng lao động thực hiện công tác chuyên môn và vượt số được giao theo nghị quyết của HĐND Thành phố.

Đơn cử như Sở Ngoại vụ Hà Nội đã tự ký 7 hợp đồng, huyện Thanh Oai tự ký 12 hợp đồng, quận Long Biên ký 27 hợp đồng.

Ngoài ra, theo đánh giá của Ban Pháp chế, trong bố trí, quản lý, sử dụng biên chế ở một số đơn vị thuộc Hà Nội thực hiện còn tăng so với chỉ tiêu được giao.

Ví dụ như huyện Chương Mỹ tăng 19 chỉ tiêu hợp đồng, huyện Mỹ Đức tăng 46 chỉ tiêu lao động định mức.

Đánh giá về nguyên nhân, tồn tại, theo Ban Pháp chế Hội đồng nhân dân Thành phố cho rằng, vẫn còn tồn tại ở một số đơn vị tình trạng viên chức đang thực hiện nhiệm vụ của công chức hay tình trạng hợp đồng lao động vẫn thực hiện nhiệm vụ chuyên môn nhưng đến nay chưa được Thành phố chủ động khắc phục dù đã được HĐND Thành phố kiến nghị.

Trước những tồn tại trên, Ban Pháp chế HĐND Tp.Hà Nội kiến nghị UBND Thành phố chỉ đạo rà soát, sắp xếp lại các đơn vị Y tế theo hướng: sáp nhập 2 đơn vị sự nghiệp là Trung tâm Y tế, Trung tâm Dân số kế hoạch hoá gia đình thành 1 đơn vị.

Đồng thời, Ban Pháp chế cũng đề nghị UBND Thành phố có lộ trình giải quyết dứt điểm tồn tại cụ về việc viên chức thực hiện nhiệm vụ của công chức, lao động hợp đồng thực hiện nhiệm vụ chuyên môn tại một số đơn vị hành chính; nghiêm cấm các đơn vị hành chính, sự nghiệp công lập của thành phố tự ký hợp đồng lao động, sử dụng nguồn ngân sách khoán chi thường xuyên để chi trả lương, vi phạm các quy định của pháp luật.

Có thể thấy, chủ trương tinh giảm biên chế ở Hà Nội đã có từ nhiều năm qua, tuy nhiên, qua mỗi năm, số cán bộ công chức không những không giảm mà thậm chí còn có dấu hiệu gia tăng. Đặc biệt, việc tinh giản cán bộ lãnh đạo là điều gần như không tưởng.

Nhưng với sự quyết tâm đổi mới của các tân lãnh đạo Thành phố, chủ trương này đã đi vào cuộc sống và thực sự mang lại hiệu quả to lớn. Số lãnh cán bộ công chức giảm mạnh, trong đó có nhiều người là cán bộ lãnh đạo, chỉ trong thời gian chưa đầy 1 năm nhưng hiệu quả công việc lại có chuyển biến rõ rệt, đã có tác động tích cực đối với niềm tin của nhân dân Thủ đô.

Xuân Hưng


Ý kiến bạn đọc