Quốc hội xem xét miễn nhiệm Tổng kiểm toán Nhà nước và loạt chức danh khác

12:28, 02/04/2016
|

(VnMedia) - Sáng nay (2/4), Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân đã đọc tờ trình về việc miễn nhiệm chức danh Tổng kiểm toán Nhà nước đối với ông Nguyễn Hữu Vạn và một số chức danh khác của Quốc hội...

Hữu Vạn
Ông Nguyễn Hữu Vạn

Theo đó, Ủy ban thường vụ Quốc hội trình Quốc hội xem xét miễn nhiệm chức vụ Phó Chủ tịch Quốc hội, ủy viên Uỷ ban thường vụ Quốc hội, Chủ tịch Hội đồng Dân tộc, Chủ nhiệm Ủy ban của Quốc hội khóa 13 đối với các ông bà sau:

Miễn nhiệm Phó Chủ tịch Quốc hội đối với ông Huỳnh Ngọc Sơn

Miễn nhiệm chức vụ ủy viên Ủy ban thường vụ Quốc hội, Chủ tịch Hội đồng Dân tộc của Quốc hội đối với ông Ksor Phước;

Miễn nhiệm ủy viên Ủy ban thường vụ Quốc hội, chủ nhiệm UB Tư pháp của Quốc hội đối với ông Nguyễn Văn Hiện;

Miễn nhiệm chức vụ ủy viên UB thường vụ Quốc hội, Chủ nhiệm Ủy ban Tài chính ngân sách của Quốc hội đối với ông Phùng Quốc Hiển;

Miễn nhiệm chức vụ ủy viên  Ủy ban thường vụ Quốc hội, Chủ nhiệm UB Quốc phòng và an ninh của Quốc hội đối với ông Nguyễn Kim Khoa;

Miễn nhiệm chức vụ ủy viên Ủy ban thường vụ Quốc hội, Chủ nhiệm Ủy ban Văn hóa giáo dục, thanh niên, thiếu niên và nhi đồng của Quốc hội đối với ông Đào Trọng Thi;

Miễn nhiệm chức vụ ủy viên Ủy ban thường vụ Quốc hội, Chủ nhiệm Ủy  ban về các vấn đề xã hội đối với bà Trương Thị Mai;

Miễn nhiệm chức vụ ủy viên Ủy ban thường vụ Quốc hội đối với bà Nguyễn Thị Nương.

Tiếp đó, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân đọc tờ trình về việc miễn nhiệm chức vụ Tổng kiểm toán Nhà nước.

Theo Tờ trình, tại kỳ họp thứ 5 Quốc hội khóa 13, ông Nguyễn Hữu Vạn được Quốc hội bầu làm Tổng kiểm toán Nhà nước. Trong thời gian đảm nhiệm chức vụ Tổng kiểm toán Nhà nước, ông Nguyễn Hữu Vạn đã có nhiều cố gắng cùng tập thể lãnh đạo Tổng kiểm toán Nhà nước hoàn thành nhiệm vụ được giao. Nay do yêu cầu bố trí, sắp xếp công tác nhân sự cấp cao của Đảng và Nhà nước sau Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ 12 của Đảng, thực hiện thông báo số 03 ngày 16/3/2016 của Bộ Chính trị, căn cứ điều 74 của Hiến pháp nước Cộng hòa XHCN Việt Nam, điều 12 của luật Kiểm toán Nhà nước, điều 11 của luật Tổ chức Quốc hội, điều 39 của nội quy kỳ họp Quốc hội, Ủy ban thường vụ Quốc hội trình Quốc hội xem xét miễn nhiệm chức vụ Tổng kiểm toán Nhà nước đối với ông Nguyễn Hữu Vạn.


Ý kiến bạn đọc