Việc chuyển đổi mục đích sử dụng đất phải qua đấu giá

14:57, 31/10/2018
|

 - Trả lời chất vấn của các đại biểu Quốc hội chiều ngày 31/10, Bộ trưởng Bộ Tài chính Đinh Tiến Dũng cho biết, Chính phủ đã có yêu cầu trong quá trình cổ phần hóa, việc di dời các nhà máy ô nhiễm ra khỏi nội đô để chuyển đổi mục đích sử dụng đất phải thực hiện theo đúng quy định của Luật Đất đai.

Bộ trưởng Đinh Tiến Dũng
Bộ trưởng Đinh Tiến Dũng

Bộ trưởng Bộ Tài chính Đinh Tiến Dũng trả lời đại biểu Quách Thế Tản (đoàn Hòa Bình) về định giá đất đai trong cổ phần hóa DNNN: Về việc xác định giá trị sử dụng đất khi cổ phần hóa doanh nghiệp được thực hiện thep pháp luật đất đai theo từng thời kỳ. Trước năm 2011, đất thuê phải tính giá trị, vị trí, giá thuế. Từ năm 2013, tính tiền thuê đất theo sát giá trị thị trường, doanh nghiệp phải nộp ngân sách phần chênh lệch. Việc quản lý chặt chẽ về đất đai trong quá trình cổ phần hóa thuộc trách nhiệm của UBND cấp tỉnh.

Một số doanh nghiệp sau cổ phần hóa, lợi dụng việc di dời cơ sở ô nhiễm ra khỏi nội đô, chuyển đổi mục đích sử dụng đất không qua đấu giá. Trước tình hình đó, Chính phủ đã ban hành Nghị định 126, khi chuyển công ty Nhà nước thành công ty cổ phần, phương án sử dụng đất của doanh nghiệp cổ phần hóa phải được xem xét trước thời điểm cổ phần hóa. Sau khi cổ phần hóa, đất phải được sử dụng đúng theo phương án đã phê duyệt. Nếu doanh nghiệp chuyển đổi phải thu hồi và đấu giá theo quy định. Việc quản lý đất đai của doanh nghiệp trước và sau cổ phần hóa rất hệ trọng. Dù doanh nghiệp cổ phần, doanh nghiệp Nhà nước hay thành phần khác khi chuyển đổi vẫn phải thu hồi đấu giá.

Bộ trưởng cũng thừa nhận việc vừa qua có một số trường hợp không đấu giá, khiến dư luận tâm tư. "Việc quản lý đất đai có ảnh hưởng đến cổ phần hóa doanh nghiệp hay không, tôi xin trả lời là không", Bộ trưởng Bộ Tài chính khẳng định. Ông cho biết Nghị định 126 đã nêu rất rõ địa phương nơi doanh nghiệp cổ phần hóa phải phê duyệt phương án sử dụng đất. Một số doanh nghiệp sử dụng đất đai ở nhiều địa phương nên còn gây ra những khó khăn. Do đó cần phải có sự vào cuộc của các cấp, cấp ngành.

Khánh An


Ý kiến bạn đọc